Prijzen


Cursus

Het yoga jaar loopt van september tot mei / juni (30 lessen).
Betaling in twee keer € 135 in september en in januari.
Bij instroming gedurende het yoga jaar betaal je naar rato.
Gemiste lessen kunnen in overleg ingehaald worden.
U kunt inschrijven door overmaking op bankrekening nummer NL17 SNSB 0866 4927 04
U kunt ook aanmelden en contant betalen voor aanvang van de eerste les
.

Losse lessen

Een losse les kost €13
Vooraf aanmelden via een van de contact mogelijkheden (er is niet altijd plaats).

Proefles

Je bent van harte welkom!
Aanmelden via een van de contact mogelijkheden.
Een proefles kost €10

 Introductiecursus KY 50+ Yoga op de stoel:

 6 lessen inclusief antislip yogamat €65